NUTTIGE LINKS :

AANMELDEN PV-SYSTEEM bij de netbeheerder (Fluvius) :

GRATIS INFO en meer info over de premievoorwaarden?  Bij het infopunt van de Vlaamse Gemeenschap helpt men u.
Telefonische info kan je altijd vragen op het gratis telefoonnummer 1700